Tata Guna Lahan

Tata guna lahan terdiri atas perbukitan, tegalan, persawahan, kawasan pertanian, perkebunan dan perkolaman. Di perbukitan dimanfaatkan untuk tanaman kehutanan dan perkebunan.